跳至內容

Ĭ-dìng Báuk-ùng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ĭ-dìng Báuk-ùng

Ĭ-dìng Báuk-ùng (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 伊藤 博文 (Ĭ-dìng Báuk-ùng)? 1841 nièng 10 nguŏk 16 hô̤ – 1909 nièng 10 nguŏk 26 hô̤)Nĭk-buōng gì siŏh ciáh céng-dê ìng-ŭk. Ĭ sê Nĭk-buōng tàu ciáh gì siū-sióng, dó̤i Nĭk-buōng chĭng-liŏh Dièu-siēng góng-hióng iā duâi, gó-chṳ̄ Hàng-guók nè̤ng dŭ céng kó̤ nô ĭ. 1909 nièng, ké̤ṳk Hàng-guók nè̤ng diŏh Muāng-chĭngHăk-ī-bĭng áng-sák.