Chĭng-dièu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Muāng-chĭng dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dâi-chĭng-guók
Daicing gurun.svg
大清國
Flag of None.svg
Flag of None.svg
1636 nièng - 1912 nièng Flag of China (1912–1928).svg
Flag of Mongolia (1911-1921).svg
Flag of Tibet.svg
Flag of the Qing Dynasty (1889-1912).svg Coats of arms of None.svg
guók-gì guók-hŭi
guók-gŏ̤: Gṳ̄ng gĭng-ĕu
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Qing Empire circa 1820 EN.svg
Siū-dŭ Sông-tiĕng
Miêng-cék
-1760 nièng: 13,150,000 km2
-1790 nièng: 14,700,000 km2


Ìng-mìng sĕng-huák
guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Muāng-ciŭ-ngṳ̄
tŭng-ê̤ṳng ngṳ̄-ngiòng Muāng-ciŭ-ngṳ̄, Háng-ngṳ̄, Mùng-gū-ngṳ̄, Câung-ngṳ̄, Mì-ngù-ī-ngṳ̄
ìng-kēu
-1740 nièng: 140,000,000 nè̤ng
-1776 nièng: 268,238,000 nè̤ng
-1790 nièng: 301,000,000 nè̤ng


Céng-dê ùng-huá
céng-dê cié-dô gŭng-ciō-cié
huòng-dá̤
-1611 nièng - 1661 nièng: Sông-dê
-1661 nièng - 1722 nièng: Kŏng-hĭ
-1735 nièng - 1795 nièng: Gièng-lṳ̀ng
-1908 nièng - 1912 nièng: Sŏng-tūng
gĭng-cá̤ sĭk-lĭk
huó-bê dăng-ôi liōng
lĭk-sṳ̄ duâi dâi
lĭk-sṳ̄ duâi dâi
-1636 nièng: gāi guók-hô̤ Dâi-chĭng
-1644 nièng: ciéng-liāng Báe̤k-gĭng
-1683 nièng: miĕk Dài-uăng
-1840 nièng: Ă-piéng Ciéng-cĕng
-1912 nièng: Sŏng-tūng tó̤i-ôi

Chĭng-dièu (清朝), hĕ̤k-ciā hô̤ lā̤ Muāng-chĭng (滿清), Dâi-chĭng (大清, Muāng-ciŭ-ngṳ̄: Daicing gurun.svg) gâe̤ng Chĭng-guók (清國), sê Dṳ̆ng-guók có̤i-hâiu siŏh-ciáh hŭng-gióng Uòng-dièu (封建王朝). Muāng-chĭng gì huòng-dá̤ dŭ sê Muāng-ciŭ-nè̤ng (hiêng-câi hô̤ lā̤ Muāng-cŭk-nè̤ng), sáng “Ái-sĭng Gáuk-lò̤” (愛新覺羅, Muāng-ciŭ-ngṳ̄: AisinGioro.png).

Muāng-chĭng huóng-dá̤ gì cū-cūng sê Gióng-ciŭ Nṳ̄-cĭng (建州女真) gì siū-liāng. Nū-ī-hăk-cà̤ gì nông-bâ, ĭ-gŭng gâe̤ng ngiê-gŭng dŭ găk Mìng-dièu páh Nṳ̄-cĭng-nè̤ng puáng-lâung gì sèng-âu ké̤ṳk nè̤ng tài-sī, gáu-muōi Nū-ī-hăk-cà̤ cêu cióh cuòi kī-bĭng, cê-chĭng Hâiu-gĭng huòng-dá̤, huăng-dó̤i Mìng-dièu. Mìng-dièu puái bĭng tié-lāu kó̤ páh, dŭ mâ̤ iàng. Muāng-ciŭ-nè̤ng lièng-hăk Mùng-gū, chă-nék-giāng páh gáu Báe̤k-gĭng-siàng. Gái hô̤ ô Uòng Cùng-huáng (袁崇煥), Sŏng Sìng-cūng (孫承宗) gáuk-nè̤ng gì bō̤-hô, ciā siàng cá mò̤ ké̤ṳk ĭ páh giâ lì.

Gáu Huòng Tái-gĭk chiū lā̤, ngék-siū iā sâ̤ Háng-nè̤ng lì có̤ ĭ gì buô-hâ. Muāng-chĭng muōng biéng muōng giòng-duâi, páh iàng Dièu-siēng, páh giâ Mùng-gū, 1636 nièng, ciŏng guók-hô̤ gāi siàng Dâi-chĭng.

Hī sèng-âu Săng-hāi-guăng (山海關) sê Mìng-dièu gâe̤ng Muāng-ciŭ (滿洲, hiêng-câi hô̤ lā̤ “Dĕ̤ng-báe̤k”) gì biĕng-gái. Mìng-dièu puái Ngù Săng-gié (吳三桂) kó̤ siū guăng. Ciā Ngù Săng-gié sê siŏh ciáh chók-miàng gì ciŏng-gŭng, Muāng-ciŭ-nè̤ng dŭ iā giăng ĭ.

1644 nièng, Lī Cê̤ṳ-sìng (李自成) cô̤-huāng chuàng-ôi (造反篡位), Ngù Săng-gié gì nông-bâ ké̤ṳk Lī Cê̤ṳ-sìng bŏng-gá, ĭ sá̤-bò̤ (細婆) Dìng Uòng-uòng (陳圓圓) iâ ké̤ṳk Lī Cê̤ṳ-sìng gì buô-hâ Làu Cŭng-mīng (劉宗敏) dŏk kó̤. Ngù Săng-gié iā sêu-ké, cêu bóng Muāng-chĭng buô-dôi diē guăng, ciŏng Lī Cê̤ṳ-sìng miĕk lâi. Cī siŏh nièng, Muāng-chĭng ciŏng siū-dŭ buăng gáu Báe̤k-gĭng.

Muāng-chĭng diē guăng ī-hâiu diòng 10 ciáh huòng-dá̤ (muôi diē guăng gì sèng-âu gó ô 2 ciáh). 1911 nièng huák-sĕng̤ Sĭng-hâi Gáik-mêng (辛亥革命), Muāng-chĭng ké̤ṳk Sŏng Dṳ̆ng-săngDṳ̆ng-huà Mìng-guók tŭi-huăng.

Muāng-chĭng gì huòng-dá̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

chiông nièng-hô̤ miêu-hô̤ ié-hô̤ miàng-cê câi-ôi
1 清 佚名 《清太祖天命皇帝朝服像》.jpg Tiĕng-mêng
天命
Tái-cū
太祖
Gŏ̤-huòng-dá̤
高皇帝
Nū-ī-hăk-cà̤
努爾哈齊
1616 - 1626
2 清 佚名 《清太宗崇德皇帝朝服像》.jpg Tiĕng-chŭng
天聰
Cùng-dáik
崇德
Tái-cŭng
太宗
Ùng-huòng-dá̤
文皇帝
Huòng Tái-gĭk
皇太極
1626 - 1643
3 清 佚名 《清世祖顺治皇帝朝服像》.jpg Sông-dê
順治
Sié-cū
世祖
Ciŏng-huòng-dá̤
章皇帝
Hók-lìng
福臨
1643-1661
4 清 佚名 《清圣祖康熙皇帝朝服像》.jpg Kŏng-hĭ
康熙
Séng-cū
聖祖
Ìng-huòng-dá̤
仁皇帝
Hièng-iék
玄燁
1661 - 1722
5 Portrait of the Yongzheng Emperor in Court Dress.jpg Ṳ̆ng-céng
雍正
Sié-cŭng
世宗
Hièng-huòng-dá̤
憲皇帝
Êng-cĭng
胤禛
1722 - 1735
6 乾隆皇帝老年肖像.jpg Gièng-lṳ̀ng
乾隆
Gŏ̤-cŭng
高宗
Sùng-huòng-dá̤
純皇帝
Hùng-lĭk
弘曆
1735 - 1795
7 清 佚名 《清仁宗嘉庆皇帝朝服像》.jpg Gă-kéng
嘉慶
Ìng-cŭng
仁宗
Iô-huòng-dá̤
睿皇帝
Īng-iēng
顒琰
1796 - 1820
8 003-The Imperial Portrait of a Chinese Emperor called "Daoguang".JPG Dô̤-guŏng
道光
Sŏng-cŭng
宣宗
Sìng-huòng-dá̤
成皇帝
Mìng-nìng
旻寧
1820 - 1850
9 《咸丰皇帝朝服像》.jpg Hièng-hŭng
咸豐
Ùng-cŭng
文宗
Hièng-huòng-dá̤
憲皇帝
Ĭk-cê̤ṳ
奕詝
1850 - 1861
10 002-The Imperial Portrait of a Chinese Emperor called "Tongzhi".JPG Dùng-dê
同治
Mŭk-cŭng
穆宗
Ngiê-huòng-dá̤
毅皇帝
Cái-sùng
載淳
1861 - 1875
11 The Imperial Portrait of Emperor Guangxu2.jpg Guŏng-sê̤ṳ
光緒
Dáik-cŭng
德宗
Gīng-huòng-dá̤
景皇帝
Cái-tièng
載湉
1875 - 1908
12 Xuantong.jpg Sŏng-tūng
宣統
mò̤ mò̤ Puō-ngì
溥儀
1908 - 1912
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Chĭng-dièu ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.


Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄
Sṳ̄-sèng | | Siŏng | Ciŭ (Să̤-ciŭ, Dĕ̤ng-ciŭ, Chŭng-chiŭ, Ciéng-guók) | Cìng | Háng (Să̤-háng, Sĭng, Dĕ̤ng-háng) | Săng-guók (Cò̤-ngôi, Sṳ̆k-háng, Dĕ̤ng-ngù) | Céng (Să̤-céng, Dĕ̤ng-céng) | Ngū-hù Sĕk-lĕ̤k-guók (Sìng-háng, Sèng-diêu, Hâiu-diêu, Sèng-liòng, Sèng-iĕng, Sèng-cìng, Hâiu-iĕng, Hâiu-cìng, Să̤-cìng, Hâiu-liòng, Nàng-liòng, Să̤-liòng, Báe̤k-liòng, Nàng-iĕng, Báe̤k-iĕng, ) | Nàng-báe̤k-dièu (Nàng-dièu: Làu-sóng, Nàng-cà̤, Nàng-liòng, Nàng-dìng; Báe̤k-dièu: Báe̤k-ngôi, Să̤-ngôi, Dĕ̤ng-ngôi, Báe̤k-ciŭ, Báe̤k-cà̤) | Sùi | Dòng | Ngū-dâi Sĕk-guók (Ngū-dâi: Hâiu-liòng, Hâiu-dòng, Hâiu-céng, Hâiu-háng, Hâiu-ciŭ; Sĕk-guók: Ngù-uŏk, Mìng, Gĭng-nàng, Mā-chū, Iòng-ngù, Nàng-dòng, Nàng-háng, Báe̤k-háng, Sèng-sṳ̆k, Hâiu-sṳ̆k) | Sóng (Báe̤k-sóng, Nàng-sóng) | Lièu | Gĭng | Să̤-hâ | Nguòng | Mìng (Nàng-mìng) | Chĭng | Dṳ̆ng-huà Mìng-guók | Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók