Ĭk-cĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ĭk-cĭng (液晶) iâ hô̤ lā̤ ĭk-tái cĭng-tā̤ (液態晶體), sê siŏh cṳ̄ng ŭk-cék câung-tái. Ĭ ô gó-tā̤ gì gó-diâng hìng-câung, iâ ô ĭk-tā̤ gì liù-dông-séng.