跳至內容

Ĭk-mièu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ĭk-mièu (疫苗) sê cī kĕk sá̤-kṳ̄ng, bâng-dŭk hĕ̤k-ciā ngàng sá̤-bàu có̤ siàng gì, â̤ niông sĕng-ŭk-tā̤ sāng-sĕng dĕk-ê-séng miēng-ĭk gì sĕng-ŭk cié-câ̤. Tŭng-guó ĭk-mièu ciék-cṳ̄ng gì huŏng-sék, â̤ niông sĕng-ŭk dáik gáu miēng-ĭk-lĭk.