Ĭng-gĕng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ĭng-gĕng

Ĭng-gĕng (陰莖) iâ hô̤ lā̤ lòi-ciēu, bá-bá, niè-giāng gì ĭng-gĕng iâ hô̤ lā̤ „cṳ̀-cṳ̀-giāng“, sê nàng-gáisĕng-sĭk-ké. Ĭng-gĕng găk séng-gău gì sèng-âu â̤ buŏk-kī làu chók cĭng-ĭk, iâ sê bà̤ niêu gì ké-guăng.

Cê-gă káh-dièu cê-gă gì ĭng-gĕng hô̤ lā̤ nàng-gái gì chiū-ìng.