跳至內容

Ĭng-guók liāng Éng-dô Dá̤-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ĭng-guók liāng Éng-dô Dá̤-guók (英國領印度帝國, Ĭng-ngṳ̄: British Raj) sê Ĭng-guók găk Éng-dô gióng-lĭk gì siŏh ciáh sĭk-mìng dá̤-guók, tūng-dê sì-găng sê 1858 nièng gáu 1947 nièng.