跳至內容

Ĭng-iòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tái-gĭk-dù

Ĭng-iòng (陰陽) hĕ̤k-ciā hô̤ có̤ liōng-ngì (兩儀), sê diòng-tūng Dṳ̆ng-guók ùng-huá gì 2 ciáh siŏng-huāng dó̤i-lĭk gì dâi-biēu hìng-sióng: ĭng gâe̤ng iòng. Nguòng-lài gì é-sé̤ṳ sê áng gâe̤ng guŏng, gáu-muōi-lāu biéng chók cĭng sâ̤ gì é-sé̤ṳ, cêu chiông ŭ gâe̤g băh, giâ gâe̤ng gèng, nṳ̄ gâe̤ng nàng dēng-dēng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]