跳至內容

Gū Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hò̤-mā gì «Ó̤-dáik-suói» tàu-tàu buô-hông, sāi Gū Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄ siā gì

Gū Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄ (Ἡ Ἑλληνικὴ ἀρχαία γλῶττα) sê gū-cā sì-dô̤i Hĭ-lé-nà̤-nè̤ng gōng gì ngṳ̄-ngiòng. Gū Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄ sê ô iā sâ̤ ūi-dâi cáuk-pīng gì ngṳ̄-ngiòng, chiông Hò̤-mā gì «Ĭ-lé-ā-dáik» (Iliad) gâe̤ng «Ó̤-dáik-suói» (Odyssey) ī-gĭk gì-tă găk Gū Hĭ-lé-nà̤ héng-sêng sì-dô̤i gì ùng-hŏk. Cī piĕ cáuk-pīng sê Să̤-huŏng kuŏ-hŏk ùng-huá gì gĭ-chū.