Ū-háng Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ū-háng Dâi-hŏk
武漢大學
Sìng-lĭk Sì-găng 1893 nièng
Gāng-chĭng Ū-dâi
Hŏk-hâiu Dê-cī Dṳ̆ng-guók Ū-háng

Ū-háng Dâi-hŏk (武漢大學) sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dâi-hŏk, găk Ū-hángŪ-chiŏng-kṳ̆.

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]