Ū-lṳ̀ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ū-lṳ̀ng (舞龍) kī-nguòng ṳ̆ Dṳ̆ng-guók gì diòng-tŭng ū-dô̤. ū-lṳ̀ng, páh-săi, sê gô-dā̤ siŏh-nièng dài-dŏng iā dê̤ṳng-iéu gì cáik-kéng ciék-mŭk.