跳至內容

Ŭ-săng-gâing

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ŭ-săng-gâing
—  Gâing  —
巫山縣

Ŭ-săng-gâing găk Tṳ̀ng-kéng gì ôi-dé gì ôi-dé
Ŭ-săng-gâing găk Tṳ̀ng-kéng gì ôi-dé gì ôi-dé
Ŭ-săng-gâing găk Tṳ̀ng-kéng gì ôi-dé
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Dĭk-hăk-Chê (直轄市) Tṳ̀ng-kéng (重慶)
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 2,953.88 km2
Ìng-kēu (2007)
 - Dŭ-liāng 615,897 nè̤ng
Uōng-câng www.cqws.gov.cn

Ŭ-săng-gâing (巫山縣), sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Tṳ̀ng-kéng-chê gì siŏh ciáh Gâing(縣)[1] [2] .

Lĭk-sṳ̄ (歷史)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hèng-céng Dăng-ôi (行政單位)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu (地理共氣候)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-cá̤ (經濟)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng (文化語言)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-sŭk (藝術)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lṳ̄-iù (旅遊)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáu-ṳ̆k (教育)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu (參考資料)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 重慶區劃地名網. [2022-12-21]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2021-08-01). 
  2. 重慶市-行政區劃網. [2022-12-21]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2022-08-17). 

Ngiê-dāu lièng-ciék (外斗鏈接)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Ŭ-săng-gâing ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.