Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄ (Cymraeg ) sê sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄ gâe̤ng Ái-ī-làng-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 770 uâng nè̤ng.

Wikibooks
Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆ ô guăng-ṳ̀ Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄ gì gáu-cài (Ĭng-ngṳ̄).
維基教科書有關於Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄其教材(英語)。
Wikipedia
Wikipedia ô Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄ cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng.
維基百科Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄茲種語言其版本。