跳至內容

Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄ (Cymraeg) sê sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Wales-ngṳ̄ gâe̤ng Ái-ī-làng-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 770 uâng nè̤ng.

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄ Wikipedia