Ṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Dâung ṳ̄ sèng-âu gì hŭng-gīng

Dâung ṳ̄ (逿雨) sê siŏh cṳ̄ng cê̤ṳ-iòng gì gáung-cūi hiêng-chiông. Dâi-ké-cèng dâi-dŏng gì cūi-cĭng-ké ngĭk siàng nâung nâung gì cūi-ciō, iā sâ̤ gì cūi-ciō hăk siŏh dŏi biéng siàng hùng. Hùng diē-sié gì cūi-ciō muōng biéng muōng sâ̤, muōng biéng muōng dâe̤ng, có̤i cṳ̄ng câi mâ̤ kó̤ dâung giâ lì, cuòi cêu sê dâung ṳ̄ gì nguòng-lī.