跳至內容

分類:Sáng Uòng (黃)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cŭ-uái gì nè̤ng ciòng-buô sáng Uòng (黃).

"Sáng Uòng (黃)" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 3 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 3 hiĕk.