Uòng (sáng, 黃)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Uòng (黃) sê siŏh ciáh Háng-sáng, diŏh «Báh-gă-sáng» diē-sié bà̤ dâ̤ 96 ôi.

„黃“ sáng gâe̤ng „王“ sáng tĕ̤k-ĭng siŏh-iông. Ôi lā̤ kṳ̆-biék, Hók-ciŭ-uâ gâe̤ng Nìng-dáik-uâ â̤ gōng chāu-tàu-uòng (草頭黃).

Nìng-dáik cĭ siăng (寧德之聲) có̤ gì Nìng-dáik-uâ kṳ̆-biék „王“ gâe̤ng „黃“ gì īng-piĕng