Sĭng hiĕk

跳至導覽 跳至搜尋
Sĭng hiĕk
Káung kī láuk-diē ê̤ṳng-hô | Káung kī gĭ-ké-nè̤ng | Hiēng-sê重定向
(Có̤i dì | Có̤i cā) Káng (sĭng gì 50 hâung) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).(Có̤i dì | Có̤i cā) Káng (sĭng gì 50 hâung) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).