Sĭng hiĕk

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Sĭng hiĕk
 
     (cê-ciék)
Káung kī láuk-diē ê̤ṳng-hô | Káung kī gĭ-ké-nè̤ng | Hiēng-sê重定向
(Có̤i dì | Có̤i cā) Káng (sĭng gì 50 hâung) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).(Có̤i dì | Có̤i cā) Káng (sĭng gì 50 hâung) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).