跳至內容

Sū-iū nĭk-cé

Siông-diòng (upload), chēng (deletion), bō̤-hô (protection), hŭng-sō̤ (blocking), gâe̤ng guāng-lī-uòng (sysop) nĭk-cé ciòng-buô hiēng-sê diŏh â-dā̤. Nṳ̄ â̤-sāi gēng-sōng nĭk-cé lôi-biék, ê̤ṳng-hô gì miàng, hĕ̤k-ciā 1 tiŏng hiĕk lì gāng-huá giék-guō.

Nĭk-cé
Có̤i dì | Có̤i cā) Káng (sĭng gì 50 hâung) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Có̤i dì | Có̤i cā) Káng (sĭng gì 50 hâung) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).