Ké̤ṳk siŭ-gāi guó dék ciēu làu gì ùng-ciŏng

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (cashed) guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê 2017 nièng 9 nguŏk 13 hô̤ (B3) 01:05.

Cī-buàng buōng hiĕk-miêng mâ̤ huăng-sĭng. Só-gé̤ṳ iâ mâ̤ huăng-sĭng.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Sīng-iòng-chê‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 2. Whatcom Gông (Washington)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 3. 9 sié-gī‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 4. 884 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 5. 1359 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 6. Uòng-nàng Câung-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 7. 929年‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 8. 7月15號‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 9. 12 nguŏk 12 hô̤ (nùng-lĭk)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 10. 180 nièng-dâi‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 11. Gáu-huòng Innocentius 3-sié‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 12. 10 nguŏk 2 hô̤ (nùng-lĭk)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 13. Fulton Gông (Ohio)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 14. Gregg Gông (Texas)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 15. 1020年代‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 16. Bullock Gông (Alabama)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 17. Dṳ̆ng-guók dâi-lṳ̆k‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 18. Barnstable Gông (Massachusetts)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 19. Kokdala‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 20. 243年‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 21. Jasper Gông (South Carolina)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 22. Ciū‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 23. Liberty Gông (Texas)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 24. 1 nguŏk 8 hô̤‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 25. Polonium‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 26. Ontario Gông (New York)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 27. 4月28號‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 28. Ioannes Paulus 2-sié‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 29. Hióng-liông‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 30. 438 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 31. 648 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 32. Nuŏk-â-ciŏ‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 33. Hèng-cūi-chê‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 34. 1597年‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 35. Gŏ̤-là̤ Uòng-dièu‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 36. 590年代‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 37. Natchitoches Gông (Louisiana)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 38. Să̤ Jawa‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 39. 1501 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 40. 7 nguŏk 11 hô̤ (nùng-lĭk)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 41. Siòng-ciŭ-chê‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 42. Summit Gông (Ohio)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 43. 706年‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 44. Merrimack Gông (New Hampshire)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 45. S/2003 J 23‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 46. 1798 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 47. 1701年‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 48. 322 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 49. È̤ng-bău‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 50. Catron Gông (New Mexico)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).