Ké̤ṳk siŭ-gāi guó dék ciēu làu gì ùng-ciŏng

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (cashed) guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê 2017 nièng 11 nguŏk 13 hô̤ (拜一) 01:04.

Cī-buàng buōng hiĕk-miêng mâ̤ huăng-sĭng. Só-gé̤ṳ iâ mâ̤ huăng-sĭng.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Creek Gông (Oklahoma)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 2. Franklin Gông (Massachusetts)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 3. 1914年‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 4. Daviess Gông (Indiana)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 5. 1820年代‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 6. 614年‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 7. 761年‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 8. 239 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 9. Monroe Gông (Ohio)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 10. Ngù-nèng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 11. Phobos (ôi-sĭng)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 12. Saratoga Gông (New York)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 13. Triton (ôi-sĭng)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 14. Wiki Sĭng-ùng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 15. 559年‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 16. 6 nguŏk 16 hô̤ (nùng-lĭk)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 17. 1 nguŏk 29 hô̤ (nùng-lĭk)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 18. Manistee Gông (Michigan)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 19. Mùi-ciŭ‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 20. Nā-pó̤-lùng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 21. R. Kelly‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 22. Gáu-huòng Leo 13-sié‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 23. Hendry Gông (Florida)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 24. ‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 25. Kootenai Gông (Idaho)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 26. Lìng-gì‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 27. Gī-iĕu-siè‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 28. Hà-puō-gâing‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 29. Jasper Gông (Texas)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 30. Lewis Gông (Washington)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 31. 1115 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 32. 8月2號‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 33. Amis-cŭk‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 34. Báe̤k-hàng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 35. Chungcheong Báe̤k-dô‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 36. 1590 nièng-dâi‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 37. 1771 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 38. 1408 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 39. 106‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 40. 839年‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 41. 985年‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 42. Berkeley Gông (South Carolina)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 43. Calhoun Gông (Iowa)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 44. 1498 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 45. 1679年‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 46. 1313 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 47. Ā-mī-nà̤-ā-ngṳ̄‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 48. 1262 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 49. 321 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 50. 469年‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).