Ké̤ṳk siŭ-gāi guó dék ciēu làu gì ùng-ciŏng

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (cashed) guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê 2018 nièng 1 nguŏk 13 hô̤ (B6) 01:04.

Cī-buàng buōng hiĕk-miêng mâ̤ huăng-sĭng. Só-gé̤ṳ iâ mâ̤ huăng-sĭng.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Haakon Gông (South Dakota)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 2. Hô-dê̤ṳ‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 3. Kanakanavu-cŭk‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 4. Logan Gông (Colorado)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 5. Miami Gông (Indiana)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 6. New Madrid Gông (Missouri)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 7. S‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 8. Sumter Gông (Florida)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 9. Tillamook Gông (Oregon)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 10. Washington Gông (North Carolina)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 11. Howard Gông (Iowa)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 12. Ià-sŭ-gáu‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 13. La Plata Gông (Colorado)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 14. Mì-huŏng-chê‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 15. Nàng-dàu‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 16. Prowers Gông (Colorado)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 17. Siâ-huôi-ciō-ngiê‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 18. Ulanqab-chê‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 19. Ytterbium‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 20. 12‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 21. 1141 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 22. 8月2號‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 23. Amis-cŭk‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 24. Báe̤k-hàng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 25. Christopher Columbus‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 26. Dê-cék‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 27. Georgetown Gông (South Carolina)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 28. Gáu-huòng Nicolaus 1-sié‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 29. 1408 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 30. 1590 nièng-dâi‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 31. 839年‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 32. 985年‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 33. Berkeley Gông (South Carolina)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 34. Calhoun Gông (Illinois)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 35. Clay Gông (Kentucky)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 36. Diêng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 37. Elmore Gông (Alabama)‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 38. 261‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 39. 391年‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 40. 500 nièng-dâi‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 41. 647 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 42. 794 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 43. 1313 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 44. 1498 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 45. 200 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 46. 3‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 47. 442年‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 48. 590 nièng-dâi‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 49. 6月9號‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)
 50. 1798 nièng‏‎ (1 ê siu-tēng-pún)

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).