Ké̤ṳk siŭ-gāi guó dék ciēu làu gì ùng-ciŏng

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (cashed) guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê 2018 nièng 5 nguŏk 13 hô̤ (LB) 01:03.

Cī-buàng buōng hiĕk-miêng mâ̤ huăng-sĭng. Só-gé̤ṳ iâ mâ̤ huăng-sĭng.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Gáu-huòng Stephanus 6-sié‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 2. Yerevan‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 3. Palm Beach Gông (Florida)‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 4. 33年‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 5. 1992 nièng‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 6. 1551年‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 7. 289 nièng‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 8. Franklin Gông (Kentucky)‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 9. 145 nièng‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 10. Tiĕng-gák-cô̤‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 11. 1383年‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 12. Custer Gông (Idaho)‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 13. Aegir (ôi-sĭng)‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 14. 12月14號‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 15. 959 nièng‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 16. Gáu-huòng Innocentius 4-sié‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 17. 4 nguŏk 23 hô̤ (nùng-lĭk)‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 18. Monroe Gông (Pennsylvania)‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 19. 1224 nièng‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 20. Gregory Gông (South Dakota)‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 21. 416 nièng‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 22. Manitoba‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 23. 1168 nièng‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 24. 1952年‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 25. 8月26號‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 26. Van Buren Gông (Iowa)‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 27. 186‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 28. Jefferson Davis Gông (Mississippi)‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 29. 837年‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 30. Seneca Gông (Ohio)‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 31. 650年代‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 32. Bái-nê‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 33. 1128年‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 34. Riau Gùng-dō̤‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 35. 595年‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 36. Bishkek‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 37. 1072 nièng‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 38. Sri Jayawardenepura Kotte‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 39. Dô-giŏng (cēu)‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 40. Caroline Gông (Maryland)‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 41. Diŏng (sáng)‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 42. 721年‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 43. 1709年‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 44. 665年‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 45. 1614年‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 46. Hoke Gông (North Carolina)‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 47. Gŭng-lĭk‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 48. Gáu-huòng Valentinus‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 49. Ĭ-lṳ̄-pŏ̤-gŏ̤‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 50. 223年‏‎(1 ê siu-tēng-pún

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).