討論:Isaac Newton

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

salağın tekidir

ng-sāi sāi ĭng-ĭk có̤ dà̤-mĕ̤k[Gāi nguòng-mā]

Háng-ngṳ̄ gì ĭng-ĭk gâe̤ng nē̤ng-gă gì ngṳ̄-ngiòng tĕ̤k-ĭng chă kăh huông, gó-chṳ̄ diŏh ŏ̤h Mìng-nàng-ngṳ̄ gâe̤ng Uŏk-nàng-ngṳ̄ hŭ-uâng dĭk-ciék sāi Ĭng-ngṳ̄, ng-tĕ̤ng sāi Háng-ngṳ̄ ĭng-ĭk có̤ dà̤-mĕ̤k. --el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) => Nguāi ái Hók-gióng 2015 nièng 1 nguŏk 12 hô̤ (B1) 09:39 (UTC)