2012 nièng Mī-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
2012 nièng Mī-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄
Mī-guók
2008 nièng ←
2012 nièng 11 nguŏk 6 hô̤ → 2016 nièng

dàu-piéu-lŭk 54.9% Decrease 3.4 pp
 
Tì-miàng-ciā Barack Obama Mitt Romney
Céng-dōng Mìng-ciō-dōng Gê̤ṳng-huò-dōng
Buōng-ciŭ Illinois Massachusetts
Hó-chiū Joe Biden Paul Ryan
Sōng-gṳ̄-ìng piéu 332 206
Séng chók gì ciŭ/sēng 26 + DC 24
Mìng-sōng dáik-piéu 65,915,795 60,933,504
Dáik-piéu-lŭk 51.1% 47.2%


cūng-tūng

Barack Obama
Mìng-ciō-dōng

Dŏng-sōng cūng-tūng

Barack Obama
Mìng-ciō-dōng

2012 nièng Mī-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄ diŏh 2012 nièng 11 nguŏk 6 hô̤ gṳ̄-hèng, có̤i hâiu Mìng-ciō-dōng hâiu-sōng-ìng Barack Obama dŏng-sōng Mī-guók cūng-tūng.