Barack Obama

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Barack Obama
dâ̤ 44 êng Mī-guók cūng-tūng
Êng-gĭ
2009 nièng 1 nguŏk 20 hô̤ – 2017 nièng 1 nguŏk 20 hô̤
Hó cūng-tūng Joe Biden
Sèng-êng George W. Bush
Gié-êng Donald Trump
Gó̤-ìng séng-sék
Chók-sié 1961 nièng 8 nguŏk 4 hô̤ 1961-08-04(62 huói)
 Mī-guók Hawaii Honolulu
Céng-dōng Mìng-ciō-dōng
Mū-hâu Columbia Dâi-hŏk
Harvard Dâi-hŏk
Chiĕng-miàng

Barack Hussein Obama, Jr. (1961 nièng 8 nguŏk 4 hô̤ –  ), sê Mī-guók gì dâ̤ 44 êng cūng-tūng, 2009 nièng gáu 2017 nièng câi-êng.

Ĭ sê Mī-guók gì tàu ciáh Ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng cūng-tūng.

Barack Obama
guăng-uòng
sèng siŏh êng:
George W. Bush
Mī-guók cūng-tūng
2009 nièng - 2017 nièng
â siŏh êng:
Donald Trump