2016 nièng Dá̤-bă chók-cĭng sê̤ṳ-giông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


2016 nièng Dá̤-bă chók-cĭng sê̤ṳ-giông (2016年帝吧出征事件), iâ ké̤ṳk Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k uōng-mìng giéu cáuk Facebook Biēu-cìng-bău Dâi-ciéng (--表情包大戰), sê gōng 2016 nièng 1 nguŏk 20 hô̤ găk Báik-dô Táik-bă (百度貼吧) „Lī Ngiê Bă“ (李毅吧) uōng-lŏk lâung-dàng (網絡論壇) tì-ngiê (提議) iù buô-hông Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k uōng-mìng có̤ gì siŏh hâung lê-ê̤ṳng huăng-chiòng niōng-giông (翻牆軟件) lì dŏk-pó̤ GFW, găk Chái Ĭng-ùng cī gūi ciáh céng-dê ìng-ŭk gâe̤ng «Bìng-guō Nĭk-bó̤» (蘋果日報), Săng-lĭk Sĭng-ùng-uōng (三立新聞網) gáuk bĭk muòi-tā̤ gì Facebook ciō-hiĕk (主頁) dâi-liông huák-buó pàng-lâung gì sê̤ṳ-giông.