Chái Ĭng-ùng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chái Ĭng-ùng

Chái Ĭng-ùng (蔡英文, 1956 nièng 8 nguŏk 31 hô̤ –  ) sê siŏh ciáh Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) gì nṳ̄ céng-dê-gă, iâ sê hiêng-câi Mìng-ciō Céng-buô-dōng gì dōng-ciō-sĭk.

Ĭ găk 2016 nièng 1 nguŏk 16 hô̤ dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì cūng-tūng, găk 5 nguŏk 20 hô̤ chiáng-sék siông-dài.

Chái Ĭng-ùng
guăng-nguòng
sèng siŏh êng:
Mā Ĭng-giū
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) cūng-tūng
2016 nièng -
hiêng-êng