跳至內容

Chái Ĭng-ùng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chái Ĭng-ùng
蔡英文
Dâ̤ 14 êng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng
Cêu-êng
2016 nièng 5 nguŏk 20 hô̤
Hó cūng-tūng Dìng Gióng-ìng
Lâi Chĭng-dáik
Gié-êng Lâi Chĭng-dáik
Dâ̤ 12, 13, 15 êng Mìng-ciō Céng-buô-dōng dōng-ciō-sĭk
Êng-gĭ
2020 nièng 5 nguŏk 20 hô̤ – 2022 nièng 11 nguŏk 26 hô̤
Sèng-êng Dó̤h Ìng-tái
Gié-êng Dìng Gì-mâi (dâi-lī)
Êng-gĭ
2014 nièng 5 nguŏk 28 hô̤ – 2018 nièng 11 nguŏk 24 hô̤
Sèng-êng Sŭ Dĭng-chiŏng
Gié-êng Lìng Êu-chiŏng (dâi-lī)
Êng-gĭ
2008 nièng 5 nguŏk 20 hô̤ – 2012 nièng 1 nguŏk 14 hô̤
Sèng-êng Siâ Diòng-dìng (dâi-lī)
Gié-êng Dìng Gé̤ṳk (dâi-lī)
Gó̤-ìng séng-sék
Chók-sié 1956 nièng 8 nguŏk 31 hô̤ 1956-08-31(67 huói)
 Dài-uăng Dài-báe̤k
Céng-dōng Mìng-ciō Céng-buô-dōng (2004–dāng)
Mū-hâu Guók-lĭk Dài-uăng Dâi-hŏk
Cornell Huák-lŭk Hŏk-iêng
Lùng-dŭng Gĭng-cá̤ Hŏk-iêng

Chái Ĭng-ùng (蔡英文, 1956 nièng 8 nguŏk 31 hô̤ –  ) sê siŏh ciáh Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) gì nṳ̄ céng-dê-gă, iâ sê hiêng-câi Mìng-ciō Céng-buô-dōng gì dōng-ciō-sĭk.

Ĭ găk 2016 nièng 1 nguŏk 16 hô̤ dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì cūng-tūng, găk 5 nguŏk 20 hô̤ chiáng-sék siông-dài.

Chái Ĭng-ùng
guăng-uòng
sèng siŏh êng:
Mā Ĭng-giū
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) cūng-tūng
2016 nièng -
hiêng-êng