2022 nièng Ngò̤-lò̤-sṳ̆ ĭk-chĭng Ukraine

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
2022 nièng Ngò̤-lò̤-sṳ̄ ĭk-chĭng Ukraine
Ngò̤-Ŭ-ciéng-céng gì siŏh buô-hông
2022 Russian invasion of Ukraine.svg
Sì-găng2022 nièng 2 nguŏk 24 hô̤--Hièng-câi
Dê-diēng

2022 nièng 2 nguŏk 24 hô̤, Ngò̤-lò̤-sṳ̆ ĭk-chĭng Ukraine,biĕu-cé 2014 nièng kī-taù gì Ngò̤-Ŭ-ciéng-cĕng(俄乌战争) gì cuòng-miêng sĭng-gék. Cī siŏh huòi ĭk-chĭng sê Dâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéngĔu-ciŭ dà̤ ék duaî gì ciéng-cĕng. Ĭk-chĭng kō̤-nèng dô̤-dé sĕ̤ng-huŏng guī-uâng nè̤ng sī-uòng, gó-ô Ĕu-ciŭ có̤i duaî gì nâng-mìng ngùi-gĭ. Ciéng-cĕng kī-taù aû gì lĕ̤k lā̤-bái cī nô̤i, ô 430 uâng nè̤ng liê-kŭi Ukraine, gó-ô 710 uâng nè̤ng găk Ukraine làu-liê-sék-sū(流离失所).

2014 nièng Ukraine guōng-diòng gáik-miâng(广场革命) ī-hâu, Ngò̤-lò̤-sṳ̆ tòung-béng Crimea. Ngò̤-lò̤-sṳ̆ kiê-ngâing gì buōng-liê cuō-ngiê ciā(分离主义者) kóng-cié Ukraine dĕ̤ng-tàu gì Donbass dê-kṳ̆, Donbass ciéng-cĕng kī-chiū. 2021 nièng 10 nguŏk, Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gŭng-dôi găk Ukraine biĕng-gīng duâi giĕ-muò cĭk-giék, cê̤u-cĭk siàng uâng sê̤u-bĭng, iāng-huók Ngò̤-Ŭ-ngùi-gĭ(俄乌危机),guók-cié lṳ̄-ché̤ṳ dièu-dìng mò̤ hâu. Găk ĭk-chĭng sèng sióh dâung si-găng gì guōng-buó diē-sié, Ngò̤-lò̤-sṳ̆ cūng-tūng Vladimir Putin cáng-dùng līng-tū siŭ-hók cuō-ngiê(领土收复主义), huài-ngì Ukraine gì gióng-guók guòng(建国权), sāi néik-giāng dièu-că cū-cék giéng-gáuk sê gā gì huŏng-sék cī-kóng Ukraine ké̤ṳk "cṳ̄ng-cŭk miĕk-cuŏk ĭ gĭ Ngò̤-ngṳ̄ ìng-kēu" gì sĭng Nazi hŭng-cṳ̆ kóng-cié.Putin gó-ô piè-pàng NATO iù 21 sié-gī ī-hâu hióng dĕ̤ng kuóng-diŏng, ŭi-hiĕk Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì ăng-ciòng,, iĕu-giù géng-cī Ukraine ǵ̀ă-lŏk NATO. NATO ng sìng-nêng cī bĭk gōng-huák, sĭng-chĭng NATO sê sióh ciáh huòng-bê cū-cék(防备组织), gó-chṳ̄ ĭ mâ ŭi-hiĕk Ngò̤-lò̤-sṳ̄ gì ăng-ciòng, gó-ô gōng Ngò̤-lò̤-sṳ̆ găk NATO ciék-năk sĭng siàng-uòng siông mò̤ pēu-giók guòng(否决权) . Ngò̤-Ŭ-ngùi-gĭ gĭ-găng, iā sâ ciáh guók-gă lṳ̄-ché̤u gīng-gók Ngò̤-lò̤-sṳ̄ lē gié-hĕk ĭk-chĭng Ukraine, 2 nguŏk 20 hô̤ ī-sèng, Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gó-ô lṳ̄-ché̤u pēu-nêng ĭ gié-hĕk ĭk-chĭng Ukraine.

2022 nièng 2 nguŏk 21 hô̤, Ngò̤-lò̤-sṳ̆ sìng-nêng Ukraine gì cĭng Ngò̤ ū-cŏng gióng-lĭk gì Donetsk Ìng-mìng Gê̤ung-huò-guók gâ̤eng Lugansk Ìng-mìng Gê̤ung-huò-guók sê dŭk-lĭk guók-găk, dâ-nê-nĭk gâ̤eng ĭ-gáuk-nè̤ng gióng-lĭk nguôi-gău guăng-hiê, Cĭ-hâu Ngò̤-lò̤-sṳ̄ sāi "mì-huò buô-dôi(维和部队)" miàng-niê puái-kiēng gŭng-dôi giàng diē Donbass dê-kṳ̆. 2022 nièng 2 nguōk 24 hô̤ cā, Putin huák-biēu ciòng-guók diêng-sê gōng-ûa, suŏng-buó sāi "kó gŭng-dâi huá(去军事化)" gâ̤eng "kó Nazi huá" gì miàng-ngiê, gâ̤eng Ukraine huák-dông "dĕk-biék gŭng-dâi hòng-dông". Gūi hôung-dông hâu, dô̤-dâng sĭk-gék gò-lùng-lĭk Ukraine.Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gŭng-dôi iū sâ ciáh huŏng-hióng ĭ-chĭng Ukraine, cŏ̤-ngê̤u Ukraine gì giōng-liĕk dā̤-káung.

2022 nièng 3 nguōk â-sùng, Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gāi-biéng siēng-gék-ciéng(闪击战) gì cháh-liŏk, tiék-chók Kyiv dé-kṳ̆, gă-giòng găk Donbass dé-kṳ̆ gì gŭng-sié. 4 nguŏk, găk Bucha dé-kṳ̆ ô huák-hiêng cŏ̤ duò-sák gì báh-sáng sĭng-sĭ, cùi sê Bucha duò-sák(布查屠杀)[1]. 9 nguōk, Ngò̤-lò̤-sṳ̆ tòung-béng Kherson, Zhaporozhia, Donetsk gâ̤eng Luhansk.

2022 nièng 3 nguŏk 2 hô̤, Lièng-hăk-guók duâi-huôi ī 141 ciáh guók-găk gì cáng-siàng tŭng-guó giók-ngiê, kiēng-cáik Ngò̤-lò̤-sṳ̆ ĭk-chĭng Ukraine, iēu-giù Ngò̤-lò̤-sṳ̆ ciòng-miêng tiék gŭng . Guók-cié huák-iêng(国际法院) còi-déng Ngò̤-lò̤-sṳ̆ "bĭk-sṳ̆ dìng-cī găk Ukraine gì gŭng-dâi hòng-dông".Ngò̤-lò̤-sṳ̆ sék-ko Ĕu-ciŭ ūi-uòng huôi(欧洲委员会)gâ̤eng Lièng-hăk-guók ìng-guòng lī-sê̤u huôi(联合国人权理事会)[2]gì siàng-uòng cṳ̆-gáh.

Siŏng-uòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Siŏng-uòng
Bŭng-lôi Ìng-só Sì-găng Lài-nguòng
Bàh-sáng 7000-29125 sī-uòng 2022.10.11 Ukraine
6306 sī-uòng, 9602 sêu-siŏng 2022.10.16 Lièng-hăk-guók
Ukraine gŭng-dôi 61207 sī-uòng, 49368 sêu-siŏng 2022.9.21 Ngò̤-lò̤-sṳ̆
9000 sī-uòng 2022.8.21 Ukraine
Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gŭng-dôi 15000 sī-uòng, 45000 sêu-siŏng 2022.7.20 Ĭng-guók
68420 sī-uòng 2022.10.25 Ukraine

Guók-cié Huāng-éng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

International reactions to the 2022 Russian invasion of Ukraine.svg

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 布查大屠殺震驚全球 澤倫斯基親訪「全球將記得俄國犯下種族滅絕」. 台視新聞. 2022-04-05. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2022-04-06).  已經忽略未知參數|access-date= (幫助)
  2. 聯合國大會投票决定暫停俄羅斯在人權理事會的成員資格. 聯合國新聞. 2022-04-07. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2022-04-09) (中文(简体)).  已經忽略未知參數|access-date= (幫助)