Vladimir Lenin

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Vladimir Lenin

Vladimir Lenin(Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄: Влади́мир Ильи́ч Ле́нин, ĭng-ĭk: Liĕk-nìng 列寧, 1870 n. 4 ng. 22 h. - 1924 n. 1 ng. 21 h.) sê Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì siŏh ciáh gáik-mêng-gă gâe̤ng céng-dê-gă. Ĭ sê siŏh ciáh gê̤ṳng-sāng ciō-ngiê-ciā(共產主義者), ĭ gì sṳ̆-siōng hô̤ lā̤ Liĕk-nìng ciō-ngiê(列寧主義), găh buô-hông siâ-huôi ciō-ngiê(社會主義) guók-gă lā̤ gâe̤ng Mā-káik-sṳ̆ ciō-ngiê(馬克思主義) hăk siŏh dŏi hô̤ lā̤ Mā-káik-sṳ̆ Liĕk-nìng ciō-ngiê(馬克思列寧主義).

Ĭ găk 1917 nièng gâe̤ng gê̤ṳng-sāng ciō-ngiê dùng-cé huák-dông Sĕk-nguŏk gáik-mêng(十月革命), tŭi-huăng Ngò̤-lò̤-sṳ̆ dá̤-guók, tài-sī Ngò̤-lò̤-sṳ̆ să-huòng(沙皇) Nà̤-kŭ-lá nê-sié siŏh chió nè̤ng. 1922 nièng Sŭ-lièng sìng-lĭk, ĭ có̤ ìng-mìng ūi-uòng-huôi(人民委員會) gì ciō-sĭk(主席).