跳至內容

Vladimir Lenin

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Vladimir Lenin

Vladimir Lenin(Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄: Влади́мир Ильи́ч Ле́нин, ĭng-ĭk: Liĕk-nìng 列寧, 1870 nièng 4 nguŏk 10 hô̤ – 1924 nièng 1 nguŏk 21 hô̤) sê Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì siŏh ciáh gáik-mêng-gă gâe̤ng céng-dê-gă. Ĭ sê siŏh ciáh gê̤ṳng-sāng-ciō-ngiê-ciā, ĭ gì sṳ̆-siōng hô̤ lā̤ Lenin ciō-ngiê, găh buô-hông siâ-huôi-ciō-ngiê guók-gă lā̤ gâe̤ng Marx ciō-ngiê hăk siŏh dŏi hô̤ lā̤ Marx-Lenin ciō-ngiê.

Ĭ găk 1917 nièng gâe̤ng gê̤ṳng-sāng ciō-ngiê dùng-cé huák-dông Sĕk-nguŏk gáik-mêng, tŭi-huăng Ngò̤-lò̤-sṳ̆ Dá̤-guók, tài-sī Ngò̤-lò̤-sṳ̆ huòng-dá̤ Nikolai 2-sié siŏh chió nè̤ng. 1922 nièng Sŭ-lièng sìng-lĭk, ĭ có̤ ìng-mìng ūi-uòng-huôi (人民委員會) gì ciō-sĭk (主席).