Bànguâpedia

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
"Bànguâpedia" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "平話維基百科", dók cē̤-nē̤.
Bànguâpedia gì biĕu-cé

Bànguâpedia (=Bàng-uâ Wikipedia), iâ hô̤ lā̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wikipedia, sê sāi Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Hók-ciŭ-uâ siā gì Wikipedia. Găk Hók-ciŭ-uâ diē-sié, „Bàng-uâ“ sê „bàng-siòng gōng gì uâ“ gì é-sé̤ṳ.

Bànguâpedia diŏh 2006 nièng 9 nguŏk 30 hô̤ ciáng-sék sìng-lĭk. Có̤i cā nâ kĕk Bàng-uâ-cê lì siā, mò̤-niĕ-ài ô mâ̤ ciēu nè̤ng káng mâ̤ huôi-é, iù 2013 nièng 6 nguŏk 23 hô̤ kăi-sṳ̄, dùng-sì sāi Bàng-uâ-cê gâe̤ng Háng-cê cà̤ siā. Gáu 2014 nièng 10 nguŏk 19 hô̤, dèu-mĕ̤k só-liông ciáng-sék chiĕu guó siŏh chiĕng. Hiêng-câi, Bànguâpedia dŭ-liāng ô 14,605 piĕng ùng-ciŏng.