跳至內容

Bìng-guō Gŭng-sĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bìng-guō gì siŏng-biĕu

Bìng-guō Gŭng-sĭ (蘋果公司; Ĭng-ngṳ̄: Apple Inc.; 2007 n. 1 ng. 9 h. cĭ-sèng hô̤ lā̤ Bìng-guō Diêng-nō̤ Gŭng-sĭ) sê Mī-guók gì siŏh găng kuá-guók gé-sŭk gŭng-sĭ, cūng-buô diŏh California-ciŭ Cupertino-chê. Bìng-guō Gŭng-sĭ cuŏng-muòng siék-gié, ngiēng-huák, sĕng-sāng gáuk-cṳ̄ng siĕu-hié diêng-cṳ̄, diêng-nō̤ nuōng-giông, câi-siáng hŭk-ô gâe̤ng gó̤-ìng diêng-nō̤. Ĭ gì ngâing-giông sāng-pīng bău-guák iPhone dé-nèng chiū-gĭ, iPad bàng-bēng diêng-nō̤, Mac gó̤-ing diêng-nō̤, iPod muòi-tā̤ bó̤-huóng-ké, Apple Watch dé-nèng chiū-biēu dēng-dēng; nuōng-giông sāng-pīng bău-guák macOS, iOS, tvOS gâe̤ng watchOS chŏ̤-cáuk hiê-tūng, gó-ô iTunes muòi-tā̤ bó̤-huóng-ké, Safari liù-lāng-ké, iLife gâe̤ng iWork cháung-é sĕng-sāng-lĭk tó̤-giông; câi-siáng hŭk-ô ô iTunes Store, iOS App Store and Mac App Store, gâe̤ng iCloud.

Bìng-guō Gŭng-sĭ sê 1976 n. 4 ng. 1 h. iù Steve Jobs, Steve Wozniak, gâe̤ng Ronald Wayne cháung-lĭk gì. Áng siŭ-ĭk gié-sáung, Bìng-guō Gŭng-sĭ hiêng-câi sê sié-gái dék-duâi gì séng-sék kuŏ-gié gŭng-sĭ.