Chiū-biēu

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Chiū-biēu

Chiū-biēu (手錶) sê siŏh cṳ̄ng dái diŏh chiū gà̤-dēng dò̤ lā̤ káng sì-găng gì gĭ-ké. Ô gì sê sāi diêng-tù gì, ô gì ng-sê.