Bìng-nièng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Bìng-nièng (平年) sê Gregorius Lĭk-huák diē-sié gâe̤ng nông-nièng siŏng-dói gì siŏh cṳ̄ng nièng. Siŏh ciáh bìng-nièng dâi-dŏng ô 365 nĭk.