Nông-nièng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Nông-nièng (閏年) sê cī bī puō-tŭng gì nièng (bìng-nièng) dòng chók siŏh dâung sì-găng gì nièng-hông, diŏh gáuk cṳ̄ng gì lĭk-huák diē-sié dŭ ô, mŭk-dék sê mì-buō nièng giĕ-dêng gì gī-nièng gâe̤ng dê-giù gŭng-diōng sāng-sĕng gì chă-é.