Bìng-să̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bìng-să̤ (屏西) găk Hók-ciŭ-chê (福州市) Gū-làu-kṳ̆ (鼓樓區) gì să̤-báe̤k-buô. Sê Hók-gióng-sēng Dĭk-sṳ̆k Gĭ-guăng Cê̤ṳ-tĕk-kṳ̆ (福建省直屬機關住宅區) gì sū-câi. Cī bĭh dê-kṳ̆ bì-lìng Nê-kuàng-lô (二環路), Dè̤ng-buàng-lô (銅盤路), Să̤-hù Hŭng-gīng-kṳ̆ (西湖風景區) , gău-tŭng biêng-lé, hŭng-gīng séu-mī.