跳至內容

Gū-làu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gū-làu-kṳ̆
鼓楼区
—  Kṳ̆  —
  Gū-làu găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. gì ôi-dé
  Gū-làu
găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. gì ôi-dé
  Gū-làu
găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé.
Gū-làu-kṳ̆ găk Hók-gióng
Gū-làu-kṳ̆
Gū-làu-kṳ̆
Gū-làu găk Hók-gióng
Cô̤-biĕu: 26°05′08″N 119°18′14″E / 26.08556°N 119.30389°E / 26.08556; 119.30389Cô̤-biĕu: 26°05′08″N 119°18′14″E / 26.08556°N 119.30389°E / 26.08556; 119.30389
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Sēng Hók-gióng
Dê-ngék-chê Hók-ciŭ

Gū-làu-kṳ̆ (鼓樓區) sê Hók-ciŭ-chê gì siŏh ciáh kṳ̆, iâ sê Hók-ciŭ-chê gì hèng-céng dṳ̆ng-sĭng. Gô-dā̤ găk Bìng-săng săng kă ô siŏh ciáh „gū-làu“ (鼓樓), gó-chṳ̄ ciā kṳ̆ miàng-cê hô̤ lā̤ „Gū-làu-kṳ̆“. Hī sèng-âu gì gū-làu găk gĭng-dáng Gū-bìng-lô (鼓屏路) gâe̤ng Gū-să̤-lô (鼓西路) gău-chă diô-kāu gì să̤-báe̤k-gáe̤k, 1950 nièng-dâi ké̤ṳk céng-hū tiáh dâi lāu.

Gū-làu-kṳ̆ sê Hók-ciŭ lĭk-sṳ̄ có̤i dòng gì siŏh ciáh kṳ̆. Găk Mìng-uŏk gì sèng-âu, guók-uòng Ù-cṳ̆ ciŏng siū-dŭ kī diŏh cŭ-uái, cuòi â̤ dé̤ṳng sáung Hók-ciŭ gióng siàng gì kăi-sṳ̄.

Hèng-céng kṳ̆-mĭk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gū-làu-kṳ̆ â-dā̤ ô 9 ciáh gă̤-dô̤ gâe̤ng 1 ciáh déng :

  • Gū-dĕ̤ng gă̤-dô̤ (鼓東街道)
  • Gū-să̤ gă̤-dô̤ (鼓西街道)
  • Ŭng-ciòng gă̤-dô̤ (溫泉街道)
  • Dĕ̤ng-gă̤ gă̤-dô̤ (東街街道)
  • Nàng-gă̤ gă̤-dô̤ (南街街道)
  • Ăng-tái gă̤-dô̤ (安泰街道)
  • Huà-dâi gă̤-dô̤ (華大街道)
  • Cūi-buô gă̤-dô̤ (水部街道)
  • Ngū-hông gă̤-dô̤ (五鳳街道)
  • Hùng-săng-déng (洪山鎮)