Hók-ciŭ Să̤-hù

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ Să̤-hù (福州西湖) diŏh Hók-ciŭ chê-kṳ̆ gì să̤-báe̤k-buô, sê Să̤-céng Tái-kŏng (太康) 3 nièng (282 nièng) gì sèng-âu Céng-ăng-gông Gông-siū (晉安郡郡守) Ngièng Gŏ̤ (嚴高) gó̤ nè̤ng cáuk chók lì gì, dŏng-sì dò̤ lì uók chèng sāi. Nguòng-lài nâ sê siŏh ciáh cūi-káuk, gáu-muōi-lāu Mìng-guók huòng-dá̤ Uòng Iòng-gĭng diŏh cŭ-uái kī Cūi-gĭng-gṳ̆ng (水晶宮) dò̤ lì ké̤ṳk cê-gă káh-dièu, ciŏng ciā hù uă duâi, kī siàng siŏh ciáh iā cóng gì huă-huòng.

Să̤-hù gīng mâ̤ ngài. 1914 nièng gāi siàng gŭng-huòng. Gĭng-dáng Să̤-hù ô Să̤-hù Gŭng-huòng, Cō̤-hāi Gŭng-huòng 2 ciáh gŭng-huòng.