Cretaceous

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Băh-áuk-gī dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋

Cretaceous, iâ hô̤ lā̤ băh-áuk-gī, sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 145 gáu 66 báh-uâng nièng cĭ sèng.