Băk-mò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Băk-mò̤ (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Πάτμος) sê Hĭ-lé-nà̤ gì siŏh ciáh dō̤, sê Sĕk-nê Gùng-dō̤ gì siŏh buô-hông. Sê̤ṳ-dù Iók-hâng cêu sê găh cŭ-uái siā lāu Mĕk-sê Liŏh.