跳至內容

Mĕk-sê Liŏh

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mĕk-sê Liŏh (默示錄, dōi-siā: Msl.) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]