Bĭng-hāi Sĭng-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bĭng-hāi Sĭng-kṳ̆
—  Kṳ̆  —
濱海新區

Bĭng-hāi Sĭng-kṳ̆ găk Tiĕng-cĭng gì ôi-dé gì ôi-dé
Bĭng-hāi Sĭng-kṳ̆ găk Tiĕng-cĭng gì ôi-dé gì ôi-dé
Bĭng-hāi Sĭng-kṳ̆ găk Tiĕng-cĭng gì ôi-dé
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Chê (市) Tiĕng-cĭng (天津)
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 2,270 km2
Ìng-kēu (2009)
 - Dŭ-liāng 1,185,700 nè̤ng
Uōng-câng www.tjbh.gov.cn

Bĭng-hāi Sĭng-kṳ̆ (濱海新區), sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Tiĕng-cĭng-chê gì siŏh ciáh Chê-hăk-kṳ̆(市轄區).[1][2]

Lĭk-sṳ̄ (歷史)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hèng-céng Dăng-ôi (行政單位)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu (地理共氣候)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-cá̤ (經濟)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng (文化語言)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-sŭk (藝術)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lṳ̄-iù (旅遊)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáu-ṳ̆k (教育)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu (參考資料)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-dāu lièng-ciék (外斗鏈接)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Bĭng-hāi Sĭng-kṳ̆ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.