Biobío Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
University of Bío-Bío Library (2018)

Biobío Dâi-hŏkChile gì siŏh sū dâi-hŏk, sìng-lik sì-găng sê 1947 nièng.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Commons

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Biobío Dâi-hŏk