Buŏk-hāi

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Buŏk-hāi

Buŏk-hāi (渤海) sê Dṳ̆ng-guók dĕ̤ng-buô gì siŏh piéng hāi, diŏh Săng-dĕ̤ng, Ò̤-báe̤k gâe̤ng Lièu-nìng cĭ găng.