Bulgaria-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bulgaria-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Bulgaria-ngṳ̄̄ (български език) sê sê sié-gái gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Bulgaria-ngṳ̄ gâe̤ng Ciĕk-káik-ngṳ̄, Pŏ̤-làng-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Bulgaria-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 910 uâng nè̤ng.

Bulgaria-ngṳ̄ gì cê-mō̤-biēu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

А а
/a/
Б б
/b/
В в
/v/
Г г
/g/
Д д
/d/
Е е
/ɛ/
Ж ж
/ʒ/
З з
/z/
И и
/i/
Й й
/j/
К к
/k/
Л л
/l/
М м
/m/
Н н
/n/
О о
/ɔ/
П п
/p/
Р р
/r/
С с
/s/
Т т
/t/
У у
/u/
Ф ф
/f/
Х х
/x/
Ц ц
/ʦ/
Ч ч
/tʃ/
Ш ш
/ʃ/
Щ щ
/ʃt/
Ъ ъ
/ɤ/, /ə/
Ь ь
/ʲ/
Ю ю
/ju/
Я я
/ja/
(съкратен вариант по отношение на произношението, вижте Фонология за по-пълен обзор на звуците)


Ngôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Bulgaria-ngṳ̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Bulgaria-ngṳ̄ Wikipedia