Lìng-téng cī piĕng dèu-mŭk

Cé̤ṳk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nṳ̆k-ṳ̀ng cá-chái buâng cé̤ṳk

Cé̤ṳk (粥) sê siŏh cṳ̄ng kĕk dêu, siēu-mī hĕ̤k-ciā ngṳ̆k-mī cī siŏh lôi liòng-sĭk cṳ̄ gì nó̤h.