Cék-ngṳ̀

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Cék-ngṳ̀
Cék-ngṳ̀
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Actinopterygii
mŭk: Cypriniformes
kuŏ: Cyprinidae
sṳ̆k: Carassius
cṳ̄ng: C. auratus
ā-cṳ̄ng C. a. auratus/C. a. gibelio
Hŏk-miàng
Carassius auratus auratus
(Linnaeus, 1758)

Cék-ngṳ̀ (鯽魚) sê siŏh cṳ̄ng ngṳ̀. Ciŏng-muòng dò̤ lì káng gì gĭng-ngṳ̀ (金魚) gì-sĭk iâ sê cék-ngṳ̀ gì siŏh cṳ̄ng, bók-guó diŏh Hók-ciŭ-uâ diē-sié, Cék-ngṳ̀ ék-buăng nâ cī â̤ dò̤ lì siăh gì hī siŏh cṳ̄ng.