Ngṳ̀

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
?Ngṳ̀
Ngṳ̀
huá-siŏh huōng-ôi
Cambrian dṳ̆ng-gĭ - hiêng-câi
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata

Ngṳ̀ (魚) sê siŏh lôi ô săi (鰓), ô muōi-muōi, mò̤ chiēng-cāi gâe̤ng kă-cāicék-tùi dông-ŭk. Sié-gái gà̤-dēng ô iā sâ̤ cṳ̄ng gì ngṳ̀.