Céng-dáik Huòng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Céng-dáik Huòng-dá̤

Mìng Ū-cŭng (明武宗, 1491 n. - 1521 n.), miàng Ciŏ Hâiu-ciéu (朱厚照), sê Mìng-dièu gì siŏh ciáh huòng-dá̤, 1505 nièng gáu 1521 nièng câi-ôi. Nièng-hô̤ Céng-dáik, gó-chṳ̄ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ Céng-dáik Huòng-dá̤ (正德皇帝). Ĭ sê Hùng-dé Huòng-dá̤ gì giāng.