跳至內容

Hùng-dé Huòng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hùng-dé Huòng-dá̤

Mìng Háu-cŭng (明孝宗, 1470 n. - 1505 n.), miàng Ciŏ Êu-dòng (朱祐樘), sê Mìng-dièu gì siŏh ciáh huòng-dá̤, 1487 nièng gáu 1505 nièng câi-ôi. Nièng-hô̤ Hùng-dé, gó-chṳ̄ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ Hùng-dé Huòng-dá̤ (弘治皇帝). Ĭ sê Sìng-huá Huòng-dá̤ gì giāng.