跳至內容

Cê̤ṳ-lài-huōi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cê̤ṳ-lài-huōi

Cê̤ṳ-lài-huōi (自來火), gó-dā̤ iâ hô̤ lā̤ iòng-huōi (洋火), sê siŏh cṳ̄ng dò̤ lā̤ kī-huōigă-sĭ. Cê̤ṳ-lài-huōi-tàu bău-hàng lṳ̆k-sŏng-gák (氯酸鉀) gâe̤ng liù-uòng (硫磺), gó-chṳ̄ găk uăh cê̤ṳ-lài-huōi gì sèng-âu, cê̤ṳ-lài-huōi-tàu puói-hăk gì-tă hàng lìng (磷) gì ŭk-cék (ék-buăng sê diŏh cê̤ṳ-lài-huōi gì ăk-ăk biĕu-méng) mò̤-chák sāng-sĕng iĕk, huōi cêu â̤ diŏh kī-lì.