跳至內容

Săng-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Săng-guók Sì-dâi dêng-hióng lì gì)
Săng-guók

Săng-guók (三國) sê Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh sì-dâi. Găk ciā sì-dâi diē-sié, Dṳ̆ng-guók buŏng Cò̤-ngôi, Sṳ̆k-háng gâe̤ng Dĕ̤ng-ngù săng ciáh guók-gă, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ săng-guók sì-dâi.

220 nièng, Cò̤ Pī hié Háng Hióng-dá̤ chuâng-ôi, gióng-lĭk Cò̤-ngôi. Dâ̤ nê nièng, Làu Bê iâ găk Sìng-dŭ dĕng-gĭ cê̤ṳ-chĭng Háng-dièu huòng-dá̤, lĭk-sṳ̄-hŏk-gă gó̤ ciā guók-gă hô̤ lā̤ Sṳ̆k-háng. 229 nièng, Dĕ̤ng-ngùSŏng Guòng iâ chĭng huòng-dá̤. Săng-guók Sì-dâi cêu ciŏng-uâng kăi-sṳ̄ lāu.

Cò̤-ngôi muăk-gĭ gì céng-guòng sĭk-ciék găk Sṳ̆-mā-sê gă-cŭk chiū lā̤. Gáu-muōi-lāu Sṳ̆k-háng găk 263 nièng ké̤ṳk Cò̤-ngôi miĕk lâi, 2 nièng ī-hâiu, Sṳ̆-mā Ièng chuâng-ôi, gióng-lĭk Céng-dièu. 280 nièng bô miĕk Dĕ̤ng-ngù, Săng-guók Sì-dâi giék-sók.

Săng-guók gì lĭk-sṳ̄ ĭng-ôi «Săng-guók Iēng-ngiê» ciā siēu-siók, Dṳ̆ng-guók nè̤ng dó̤i ĭ bī-gáu sṳ̆k-sék. Bók-guó hiā siēu-siók diē-sié gōng gì nó̤h iā sâ̤ sê gĭng-guó ùng-hŏk gă-gĕ̤ng gì, mâ̤ dé̤ṳng dŏng lĭk-sṳ̄ lì káng.


Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄
Sṳ̄-sèng | | Siŏng | Ciŭ (Să̤-ciŭ, Dĕ̤ng-ciŭ, Chŭng-chiŭ, Ciéng-guók) | Cìng | Háng (Să̤-háng, Sĭng, Dĕ̤ng-háng) | Săng-guók (Cò̤-ngôi, Sṳ̆k-háng, Dĕ̤ng-ngù) | Céng (Să̤-céng, Dĕ̤ng-céng) | Ngū-hù Sĕk-lĕ̤k-guók (Sìng-háng, Sèng-diêu, Hâiu-diêu, Sèng-liòng, Sèng-iĕng, Sèng-cìng, Hâiu-iĕng, Hâiu-cìng, Să̤-cìng, Hâiu-liòng, Nàng-liòng, Să̤-liòng, Báe̤k-liòng, Nàng-iĕng, Báe̤k-iĕng, ) | Nàng-báe̤k-dièu (Nàng-dièu: Làu-sóng, Nàng-cà̤, Nàng-liòng, Nàng-dìng; Báe̤k-dièu: Báe̤k-ngôi, Să̤-ngôi, Dĕ̤ng-ngôi, Báe̤k-ciŭ, Báe̤k-cà̤) | Sùi | Dòng | Ngū-dâi Sĕk-guók (Ngū-dâi: Hâiu-liòng, Hâiu-dòng, Hâiu-céng, Hâiu-háng, Hâiu-ciŭ; Sĕk-guók: Ngù-uŏk, Mìng, Gĭng-nàng, Mā-chū, Iòng-ngù, Nàng-dòng, Nàng-háng, Báe̤k-háng, Sèng-sṳ̆k, Hâiu-sṳ̆k) | Sóng (Báe̤k-sóng, Nàng-sóng) | Lièu | Gĭng | Să̤-hâ | Nguòng | Mìng (Nàng-mìng) | Chĭng | Dṳ̆ng-huà Mìng-guók | Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók