Că̤

Lìng-téng cī piĕng dèu-mŭk
Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Că̤

Că̤ (缺字圖片), sê sāi bă-ciĕu-nó̤h[1] bău sŭk-mī-ăng hĕ̤k-ciā dâiu-ăng cṳ̄ chók lì gì[2]. Ī-sèng sê gáe̤ng sìng-mìng-că̤[2].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 馮愛珍. 福州方言詞典. 江蘇教育出版社. 1998. 90. 
  2. 2.0 2.1 李如龍. 福州方言詞典. 1995.