COVID-19 ĭk-cìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ciòng sié-gái bâng-nè̤ng gì tūng-gé

COVID-19 ĭk-cìng (2019 guăng-câung bâng-dŭk bâng ĭk-cìng), Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k hô̤ có̤ sĭng-hìng guăng-câung bâng-dŭk hié-ièng ĭk-cìng (新型冠狀病毒肺炎疫情)[Ció 1][1][2], Dài-uăng hô̤ có̤ ngièng-dâe̤ng dĕk-sṳ̀ diòng-niēng-séng hié-ièng ĭk-cìng (嚴重特殊傳染性肺炎疫情)[3], cī téng 2019 nièng kăi-sṳ̄ ké̤ṳk nêng-ùi sê ĭng-ôi SARS-CoV-2 (2019 sĭng-hìng guăng-câung bâng-dŭk, 2019-nCoV) diòng-niēng īng-huák gì gáuk-cṳ̄ng dâi-gé. Ciā bâng dék kăi-sṳ̄ diŏh Hù-báe̤k Ū-hángHuà-nàng Hāi-chiĕng Chê-diòng (華南海鮮市場) báu-huák[4].

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Muōi-ció[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Guók-gă Uôi-sĕng Gióng-kŏng Ūi-uòng-huôi (國家衛生健康委員會) biĕu-cūng gì miàng-cê sê „sĭng-hìng guăng-cáung bâng-dŭk hié-ièng (新型冠狀病毒肺炎)“.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 中国国家卫生健康委员会. 国家卫生健康委关于新型冠状病毒肺炎暂命名事宜的通知. 2020-02-07 [2020-02-08](nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2020-02-16) (中文(简体)). 
  2. 国家卫生健康委关于修订新型冠状病毒肺炎英文命名事宜的通知. 国家卫生健康委. 2020-02-22 [2020-02-26](nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2020-02-26) (中文(简体)). 
  3. 衛生福利部疾病管制署. 嚴重特殊傳染性肺炎 Severe Pneumonia with Novel Pathogens. 附件-嚴重特殊傳染性肺炎病例定義及採檢送驗注意事項-0131修訂. 衛生福利部疾病管制署. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2020-03-17).  已經忽略未知參數|access-date= (幫助)
  4. 我国发现首起武汉肺炎疑似病例. 联合早报. [2020-01-05]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2020-01-05) (中文).