SARS-CoV-2

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2
(SARS-CoV-2)
bâng-dŭk hŭng-lôi
Gùng: Group IV ((+)ssRNA)
gái: Viruses
muòng: Riboviria
gŏng: Coronavirus
mŭk: Nidovirales
kuŏ: Coronaviridae
sṳ̆k: Betacoronavirus
cṳ̄ng: SARS-CoV-2
ê-miàng
  • 2019 novel coronavirus
  • 2019-nCoV
  • Wuhan coronavirus[1]
  • Wuhan seafood market pneumonia virus[2]
  • Wuhan pneumonia

SARS-CoV-2, ciòng-miàng ngièng-dâe̤ng gék-séng hŭ-ngék-dô̤ cŭng-hăk-cĭng guăng-câung bâng-dŭk 2 (嚴重急性呼吸道綜合徵冠狀病毒2, Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) sê siŏh cṳ̄ng ô bău-muò gì ciáng-liêng dăng-gū RNA guăng-câung bâng-dŭk, găk 2020 nièng huák-hiêng. Ĭ sê īng-kī 2019 guăng-câung bâng-dŭk bâng (COVID-19) gì nguòng-ĭng. Ciā bâng-dŭk ké̤ṳk Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng cáng-sì hô̤ có̤ 2019 sĭng-hìng guăng-câung bâng-dŭk (2019新型冠狀病毒, novel coronavirus). Iâ hô̤ lā̤ Ū-háng guăng-câung bâng-dŭk (武漢冠狀病毒, Wuhan coronavirus).

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Fox, Dan. What you need to know about the Wuhan coronavirus. Nature. 2020. ISSN 0028-0836. doi:10.1038/d41586-020-00209-y. 
  2. Zhang, Y.-Z. Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan-Hu-1, complete genome. GenBank (Bethesda, Maryland, United States: National Institutes of Health). 12 January 2020 [13 January 2020].